Direk’s Talk : ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ

งาน เสวนา Direk’Talk “ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ” วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“เอฟทีเอว็อทช์” ประกาศเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้น หลังประชามติผ่านร่าง รธน.

8 ส.ค. 2559 กรรณิการ์ กิจติเวชชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน  หรือ เอฟทีเอว็อทช์ เผยแถลงการณ์ “เอฟทีเอว็อทช์: […]

“เอฟทีเอว็อทช์” ประกาศเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้น หลังประชามติผ่านร่าง รธน.

8 ส.ค. 2559 กรรณิการ์ กิจติเวชชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน  หรือ เอฟทีเอว็อทช์ เผยแถลงการณ์ “เอฟทีเอว็อทช์: […]

เวทีสมัชชาพลเมืองขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ชาวเชียงใหม่จัดเวทีสมัชชาพลเมืองขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดมสมองร่วมปฏิรูปดันเชียงใหม่เป็นมหานครแห่งสุขภาวะ พร้อมผลักดันข้อเสนอปฏิรูปประเทศและข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา […]

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะ”

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย” สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักการเดินและการใช้จักรยาน รวมถึงทุกๆท่านที่สนใจการลดพลังงานทั้งเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติ ด้วยการที่ทรัพยากรประเทศและทรัพยากรโลกได้ลดน้อยถอยลง สวนกับปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวัน ความสมดุลระหว่างทรัพยากรกับมนุษย์เริ่มไม่มี จะด้วยความโลภของมนุษย์หรือจากกลไกธรรมชาติเองก็ตาม หลายประเทศต่างรณรงค์การลดใช้พลังงาน หาทางออกด้วยการใช้พลังงานทดแทน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย […]

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะ”

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย” สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักการเดินและการใช้จักรยาน รวมถึงทุกๆท่านที่สนใจการลดพลังงานทั้งเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติ ด้วยการที่ทรัพยากรประเทศและทรัพยากรโลกได้ลดน้อยถอยลง สวนกับปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวัน ความสมดุลระหว่างทรัพยากรกับมนุษย์เริ่มไม่มี จะด้วยความโลภของมนุษย์หรือจากกลไกธรรมชาติเองก็ตาม หลายประเทศต่างรณรงค์การลดใช้พลังงาน หาทางออกด้วยการใช้พลังงานทดแทน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย […]

มองสภาวะ “ครอบครัวชั่วคราว” ในสังคมไทย กับ ‘บุญยืน สุขใหม่’

นับตั้งแต่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ผู้คนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมือง ภาพครอบครัวขยายที่มีสมาชิกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้แปรเปลี่ยนเป็นภาพครอบครัวในชุมชนที่เหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็ก สำหรับคนที่จากบ้านไปไกลนั้น ช่วงวันหยุดยาวอย่างสงกรานต์ถือเป็นโอกาสทองของคนไกลบ้านที่จะกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลากับครอบครัว ภาพความสุขที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของครอบครัวสมัยใหม่ นี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง […]

1 2