มองสภาวะ “ครอบครัวชั่วคราว” ในสังคมไทย กับ ‘บุญยืน สุขใหม่’

นับตั้งแต่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ผู้คนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมือง ภาพครอบครัวขยายที่มีสมาชิกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้แปรเปลี่ยนเป็นภาพครอบครัวในชุมชนที่เหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็ก สำหรับคนที่จากบ้านไปไกลนั้น ช่วงวันหยุดยาวอย่างสงกรานต์ถือเป็นโอกาสทองของคนไกลบ้านที่จะกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลากับครอบครัว ภาพความสุขที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของครอบครัวสมัยใหม่ นี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง […]