นักข่าวพลเมือง : ฝายบ้านหัวเลา

ภาคเมือง ภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้น้ำ ซึ่งหากมีการคิดมูลค่าการใช้น้ำจากต้นน้ำจะมีค่ามหาศาล วันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิรักษ์ไทยจะพาไปดูคนปลายน้ำที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป่าต้นน้ำ ที่บ้านหัวเลา ตำป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  l 4 […]

นักข่าวพลเมือง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำฝาย

คนปกากญอบ้านแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่อาศัยอยู่ร่วมกับป่า มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทำฝายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้น้ำใช้ตลอดทั้งปี วันนี้พวกเขาต้อนรับปกาญอจากบ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ […]

ชะตากรรมร่วมคนแม่ขนิล-สบลาน:เมื่อเขื่อนแม่ขานกำลังจะทำให้เขาหายไป

 “คนเมืองแม่ขนิลใต้” พบ “ปกาเกอญอสบลาน” ชะตากรรมร่วมเมื่อเขื่อนแม่ขานกำลังจะทำให้เขาหายไป มาฆบูชาปีนี้  พ่อหลวงพันธุ์ จันทร์แก้ว ไม่ได้ไปวัด  แต่กลับพาลูกบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางข้ามดอยหลายสิบกิโลจากบ้านแม่ขนิลใต้ ต.น้ำแพร่ […]