นักข่าวพลเมือง : ฝายหนองหวาย

“น้ำพอง” ถือเป็นลำน้ำสายสำคัญที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ก่อนจะผ่านชุมชน บ้านเรือน  พื้นที่อุตสาหกรรมและไหลไปยังจุดพักน้ำ “โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สชป.6”  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฝายหนองหวาย” […]