จากทุ่งป่าคาถึงน้ำเงา

จากทุ่งป่าคาถึงน้ำเงา โดย : นักข่าวพลเมือง ภาคเหนือ อนุกสม.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของชาวปกาเกอะญอ วันที่ 21-22 เมษายน 2559 […]