นักข่าวพลเมือง : วิดบ่อหนีภัยแล้ง

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ “ปลาสลิดบางบ่อ” เพราะเกษตรใพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทราปราการ นิยมเลี้ยงส่งขาย โดยเฉพาะปลาสลิดและปลานิล เพราะสร้างรายได้ดีกว่าการทำนา แต่ในฤดูแล้งปีนี้น้ำในคลองลดลงเร็วกว่าปกติ เกษตรกรจึงต้องเร่งจับปลาส่งขาย ออกอากาศวันที่ […]