นักข่าวพลเมือง : คลองแม่ข่ากับน้ำเน่าเหม็น

คลองแม่ข่าเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเขียงใหม่ ที่เอื้อประโยชน์ในเขตเมืองในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร แต่ปัจจุบันคลองแม่ข่าเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ติดตามกับสารคดีเชิงข่าวเรื่อง คลองแม่ข่ากับน้ำเน่าเหม็น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ […]

สามัญชนคนไทย : คนไทยกินป่าเป็นอาหาร

สามัญชนคนไทยวันนี้ เปิดรายการ บนน่านฟ้า บนความสูง 9,500 ฟิต ของ จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดภาพและเรื่องราวที่สามัญชนคนไ­ทย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความเป็นไปของผืนป­่าต้นน้ำ