นักข่าวพลเมือง : รถแห่บั้งไฟ

นอกจากภูมิปัญญาในการผลิตบั้งไฟที่หลากหลา­ยขนาด ทั้ง “บั้งไฟหมื่น” “บั้งไฟแสน” แล้ว อีกสีสันและฝีมือช่างศิลปะในงานบุญเดือนหก หรือบุญบั้งไฟของชาวอีสาน คือการประดับตกแต่งรถขบวนแห่ ติดตามรายงานจาก นักข่าวพลเมือง […]