เสียงจาก ‘ลุงเปี๊ยก’ บำรุง บุญปัญญา… “ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้”

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน “ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้”  นานมากแล้วที่ไม่ได้ยินภาษาซ้าย ลุงเปี๊ยก พูดย้ำสองสามรอบในค่ำคืนนี้ แกพูดถึงกฏไดอะเล็กติก ของคาร์ล […]