นักข่าวพลเมือง : ฮักบึงบูรพ์ กลุ่มเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุใน ต.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ได้กลายมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงที่สนใจเรื่องการทอผ้า การฟ้อนรำ ไปจนถึงการทำขนม และการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ติดตามเรื่องนี้จากกลุ่มเยาวชนศรีสะเกษติดยิ้ม […]