การเมืองกับคนรุ่นใหม่

ออกอากาศวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ความขัดแย้งยืดเยื้อและยาวนานทางการเมือง ทำให้คนรุ่นใหม่กลุ่มต่างๆ ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากเพื่อสะท้อนปัญหาและหาทางออกแล้ว ส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ความวุ่นวายทางการเมือง […]

บ้านบากง

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ข่าวเช้าไทยพีบีเอส เหตุการณ์ความไำม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆและเยาวชน ทางกลุ่มศิลปินอาสา ครูอาสา และคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงจับมือกันลงพื้นที่เพื่อไปทำกิจกรรมกับเด็กๆที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี […]

คนเล่นเงา

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ข่าวเช้าไทยพีบีเอส หนังตลุงซึ่งเป็นการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคใต้ แม้วันนี้หนังตลุงจะหาดูได้ไม่ยากนัก แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์หาได้ยากก็คือ “คนเชิดหนังตลุง” ที่หาได้น้อยเต็มทีจะมีก็เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้น […]

ห้วยพ่าน

ออกอากาศ 21/02/2557 บ้านห้วยพ่าน เป็นองค์กรชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ การเรียนการสอนที่มีเด็กนำหน้า ผู้ใหญ่เดินตาม […]

จัดสรรที่ดินดอนมัน

ออกอากาศ /20/02/2557 จะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนที่นั่นมีวิธีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะร่วมกันและแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนข้างเคียง ผักแปลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม […]

“แมงกุดจี่ ” อาหารเสริมชีพ

ออกอากาศ 13/02/2557 ท้องนาภาคอีสาน นอกจากจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแล้ว หลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว   ยังพบสัตว์ปีกขนาดเล็กอีกหลายชนิด   รวมถึง “แมงกุดจี่”   ที่ชาวบ้านอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   […]

1 2 3 4