นักข่าวพลเมือง : สืบสานกลองปู่จา วัฒนธรรมเมืองเหนือ

กลองบูชา หรือ กลองปู่จา ในภาษาเหนือ เป็นกลองพื้นเมืองคนเหนือใช้ตีเป็นสัญญานบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบว่ากำลังจะมีงานบุญเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้เสียงกลองปู่จาค่อยๆ จางหายไปจากชุมชน ผู้นำชุมชน ต. บ้านตุ่น จ.พะเยา […]