ชี้มติป่าแหว่งเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้น ยังคลุมเครือ ขอแจงความจำเป็นอาศัยอาคารชุด 9 หลัง พร้อมขอนายกฯออกคำสั่งปฏิบัติชัดเจน

ชี้มติป่าแหว่งเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นจากกรรมการ   เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพขอนายกฯออกคำสั่งชัดเจน พร้อมขอแจงรายละเอียดระยะเวลาและความจำเป็นที่ต้องพักอาศัยในอาคารชุดให้ชัดเจน วันที่ 8  ธันวาคม 2561 เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เผยแพร่เอกสารแถลงข่าวการประชุมเครือข่ายฯ หลังทราบผลการประชุมของคณะกรรมการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค […]

ลำดับความเคลื่อนไหว “การเรียกร้องเพื่อขอคืนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ”

ลำดับเหตุการณ์การขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ตั้งเเต่เริ่มต้นการขออนุมัติ จนถึงขั้นตอนการเรียกร้อง

วอนสำนักงานศาลยุติธรรมชี้เเจงสังคมกรณีสิ้นสุดสัญญาโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเข้ายื่นหนังสือทวงถามการยุติสัญญาก่อสร้าง และการเข้าพักอาศัยของข้าราชการ ในอาคารชุด ที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้

พระนักพัฒนาขอบิณฑบาตคืนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ศูนย์รวมจิตใจชาวเชียงใหม่

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอบิณฑบาตคืนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพศูนย์รวมจิตใจชาวเชียงใหม่   วันนี้  27 เมษายน 2561    เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ออกแถลงการณ์  “ขอบิณฑบาตคืนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ”  […]

ดอยสุเทพไม่ใช่แค่ภูเขา พลิกประวัติศาสตร์คนเชียงใหม่ปกป้องจิตวิญญาณเมือง

ดอยสุเทพไม่ใช่แค่ภูเขา พลิกประวัติศาสตร์คนเชียงใหม่ปกป้องจิตวิญญาณเมือง   “ดอยสุเทพ ไม่ใช่แค่ภูเขา” คนเชียงใหม่ยืนยันเช่นนี้หลายครั้งหลายครา รวมทั้งเหตุการณ์ล่าสุดที่อาจทำให้สังคมแปลกใจว่า ทำไปจึงเกิดปรากฏการณ์คนเชียงใหม่ลุกขึ้นมาปกป้องดอยสุเทพอย่างมากมายจากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการในแนวป่าดอยสุเทพเดิม เพจ เชียงใหม่มรดกโลก […]