ไล่รื้อบ้านเก้าบาตร กรรมการสิทธิฯ เตรียมเสนอ คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหานโยบาย คสช.

กสม. เปิดเวทีหาแนวทางแก้ปัญหาชาวบ้านถูกให้ออกจากที่ทำกินบ้านเก้าบาตร และคลองชัน หมอนิรันดร์สรุปจะเสนอหัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 แก้ปัญหาจากนโยบาย คสช.เอง 5 […]