บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน ทริปเหมือง

เป็นอีกครั้งที่บ้านเธอก็บ้านฉันเล่าเรื่องเหมืองแร่ แต่วันนี้เราจะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งพม่า เพื่อดูวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใกล้เหมืองในเมืองทวาย ที่น่าสนใจก็คือกิจการเหมืองเหล่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นเม็ดเงินจากนักลงทุนของไทย ผลกระทบและความกังวลใจที่เกิดขึ้นของคนรอบเหมืองในพม่า จะเหมือนต่างจากเหมืองบ้านเราอย่างไร ติดตามได้ในรายการบ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน ทริปเหมือง […]

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน นรายูไนเต็ด

ลูกกลมๆ มีลมหายใจอยู่ข้างใน ที่นราธิวาส ฟุตบอลคือส่วนหนึ่งของชีวิต “บอลนอกแค่สะใจ บอลนราฯ อยู่ในสายเลือด” “ฟุตบอลคือความสุข คือสิ่งบันเทิงอย่างเดียวที่คนนราฯ มีอยู่” […]

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน บางกระเจ้า ปอดคนเมือง

พื้นที่สีเขียว โอบล้อมด้วยโค้งน้ำเจ้าพระยา มีลักษณะคล้ายกระเพาะหมู อย่างที่มีคนเรียกกัน เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย และกลายเป็นแหล่งพักผ่อนของคนเมือง โดยเฉพาะการขี่จักรยานเที่ยวเลี้ยวตามโค้ง แต่นับจากนี้ไปบางกระเจ้า กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เนื่องจากกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ที่เปิดช่องให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น […]

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สันติเพียบ สู่ สันติภาพ

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ในเขตภาคอีสานตอนล่างของไทย มักเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะกรณีปราสาทพระวิหารที่เป็นข้อพิพาทและมีการตัดสินคำพิพากษาโดยศาลโลกในช่วงที่ผ่านมา   อย่างไรก็ตามเรื่องราว เหตุการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้น ส่วนมากมักถูกเล่าโดยคนนอกพื้นที่ผ่านการรับรู้โดยสื่อต่างๆ […]

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สวัสดีชาวนารุ่นสุดท้าย

คำกล่าวที่ว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง” เป็นถ้อยคำที่ให้ค่า ให้ความหมายกับเรื่องข้าวปลาอาหารและการกินอยู่เป็นสำคัญ ที่ผ่านมาวิถีชีวิตของชาวนาก็มักจะผูกโยงอยู่กับความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การให้ค่าให้ความหมายกับข้าวปลาอาหารก็นำมาซึ่งพิธีกรรม ความเชื่อ เกี่ยวกับข้าวมากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่สำหรับอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับข้าวจะเป็นอย่างไร ติดตามเรื่องราวของชาวนากับข้าวในรายการบ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน […]

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน บันทึกจากป่าเขา

ผืนป่าสาละวิน คือแหล่งไม้สักธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็ว่าได้  ตลอดเวลา 5-6 เดือน ที่ผ่านมาข่าวขบวนการลักลอบตัดไม้ในพื้น ที่นี่จึงถูกนำเสนอผ่านหน้าสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คนปกาเกอญอที่อำเภอแม่สะเรียง […]

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สองข้างราง

การเดินทางด้วยรถไฟขบวนท้องถิ่นสายยาวๆ นั้น นอกจากจะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอันห่างไกลแล้ว ระหว่างทาง บนรางเหล็ก ยังให้ได้พบเห็นผู้คนที่หลากหลาย  สนุกกับการรับรู้และสัมผัสสิ่งที่อยู่ระหว่างทางผ่านแล้ว จะว่าไปแล้วรถไฟ ก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่ง ตู้สี่เหลี่ยมคือบ้านแต่ละหลัง […]

1 2