ประมวลภาพ: บรรยากาศคึกคัก! ประชาคม ‘คนบ้านแหง’ กว่า 90%ไม่เอาเหมืองถ่านหิน

คนบ้านแหงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ-ปฎิญญาสากลระหว่างประเทศ จัดประชาคมขอมติจากคนในชุมชน กำหนดทิศทางอนาคต พื้นที่ประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน คนภาครัฐร่วมสังเกตุการณ์ทั้งปลัดอำเภองาว รองผู้กำกับงาว นายก อบต.บ้านแหง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และ อบต.หลวงเหนือ

ชาวบ้านแหง จ.ลำปาง ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมร่วมเดินก้าวแลก แม้ถูกทหารจับตา

ภายหลังการจัดกิจกรรม “เดินก้าวแลกเพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” ที่วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา […]

บ้านแหง ลำปางร้องเพิกถอนใบอนุญาตป่าไม้ฯ ยกเลิกให้นายทุนทำเหมืองถ่านหิน

วันนี้ 28 เมษายน 2557 เวลา 8:00 น. ชาวบ้านแหง ต.บ้านแหง  อ.งาว  จ.ลำปาง และกลุ่มรักษ์บ้านแหง ประมาณ 300 คน เดินขบวนออกจากหมู่บ้าน มาตามเส้นทาง จากสามแยกซุปเปอร์ไฮเวย์พะเยา-งาว ถึง ที่ว่าการอำเภองาว […]