นักข่าวพลเมือง : นาเกลือบางแก้ว

 เช้าวันนี้ เดินทางไปกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ไปเยี่ยมชม และพูดคุยไถ่ถาม เรื่องราววิถีชีวิตของชาวนาเกลือ ที่ ต.บางแก้ว […]