จาก ‘บิลลี่’ ถึง ‘ชัยภูมิ
ใจ’ แผ่นดิน ไม่ยอมแพ้

จาก บิลลี่ แห่ง บางกลอยบน – ใจแผ่นดิน – 3 ปีแล้วที่เขาหายไป (17 เม.ย. 2557) ถึง ชัยภูมิ แห่ง กองผักปิ้ง – แผ่นดินที่ไม่ยอมแพ้ – 3 อาทิตย์ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรม ( 17 มี.ค. 2560)

นักข่าวพลเมือง : สิทธิชุมชน

เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่าน พฤ โอโดเชา นักข่าวพลเมือง ปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาร่วมเวทีสัมมนาวิชา สิทธิชุมชนกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ […]

สิทธิชุมชน VS การอนุรักษ์ป่า เส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ?

สิทธิชุมชน VS การอนุรักษ์ป่า เส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ? การเรียกร้องสิทธิชุมชนของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่ามาก่อน และต้นแบบ “ป่าชุมชน”  ที่ใช้ภูมิปัญญาร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ดำเนินมาคู่กับนโยบายของภาครัฐ ที่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย […]

นักข่าวพลเมือง : มีเหม่ (อาย)

“มีเหม่ (อาย)” คือชื่อเรื่องหนังสั้นของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ เนื่องจากประมาณ 40 % ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ พวกเขาจึงต้องการทำสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องราวในการก้าวข้ามความอายของเด็กนักเรียนชนเผ่าที่จะสื่อสารกับคนอื่น และทำให้มีความรัก […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าต้นน้ำแม่ละอุป

ฝายผสมผสานแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นหนึ่งในแนวทางจัดการน้ำโดยชุมชนในภาคเหนือที่สร้างเพื่อขวางทางน้ำ และดักตะกอนบริเวณต้นน้ำ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่หาง่าย ราคาถูก การสร้างฝายกว่า 400 ตัวทั่วหมู่บ้าน ของคนปกาเกอะญอบ้านแม่ละอุป […]

ทบทวนการใช้กลไกทางกฎหมาย: 2 ปีการหายไปของบิลลี่ กับความยุติธรรมที่ยังมาไม่ถึง

รายงาน ทบทวนการใช้กลไกทางกฎหมายกรณีการหายตัวไปของบิลลี่ 2 ปีการหายไปของบิลลี่ กับความยุติธรรมที่ยังมาไม่ถึง โดย: สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)   นับตั้งแต่วันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าปกาเกอะญอ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามคุณปรางค์ทิพย์ ศรีไทย นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้วิถีชีวิต ความผูกพันของชาวปกาเกอะญอกับผืนป่าของพวกเขา ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ติดตามรายงานจาก […]

1 2 3