TDRI: ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 10/2559 […]

TDRI: ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 10/2559 […]

นักข่าวพลเมือง : ทางเลือกทางรอดการศึกษา

การศึกษาทางเลือกเป็นรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ โดยการศึกษาทางเลือกเป็นหนึ่งแนวทางที่ถูกพูดถึงในกระบวนการปฏิรูปการศึกษามาหลายสิบปี วันนี้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่จะพาไปฟังข้อเสนอและบทสรุปของการพูดคุยเรื่องนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าววันใหม่ ThaiPBS […]

แด่นักเรียนด้วยรัก กับ ศาสวัต บุญศรี

ในช่วงที่ผ่านมาปีเศษๆ มีความพยายามในการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน แน่นอน หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่ไม่แตะไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวกับอนาคตของประเทศอันสำคัญ การศึกษาที่มาจากการพิจารณาและความเห็นของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่า มีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เด็กจบออกมามีความรู้ที่ดี เป็นคนดีของชาติ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง แต่นั่นพอเพียงไหม ในยุคนี้สมัยนี้ ที่เด็กๆ ต่างก็มีความคิดความเห็นใหม่ๆ ที่อยากให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายรับฟัง

จับตาเส้นทางปฏิรูป : จัดการการศึกษาโดยท้องถิ่น

การลงมือปฏิรูปการศึกษาที่จังหวัด กับข้อเสนอการกระจายอำนาจและสร้างสภาการศึ­กษาที่จังหวัด ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้

‘เชียงใหม่ศึกษา’ การศึกษาเพื่อ ‘คนเชียงใหม่’

ที่มา: สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา ข้อมูลการจัดการศึกษา ข้อมูลปัญหาการศึกษาของชาติและของเชียงใหม่ ตามผลการวิจัย และการประเมินจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ พบว่า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนถึง […]

คุยสั้นๆ กับ ‘ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ’ ความหวังปฏิรูปการศึกษา ภายใต้รัฐกระชับอำนาจ

“คืนการศึกษาให้ประชาชน ให้สังคมปฏิรูปการศึกษา” มอตโต้การปฏิรูปการศึกษาของสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา จากเวที ‘คืนการศึกษาให้สังคม’ ช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคนทำงานด้านการศึกษา ในการประชุมวิชาการ ‘สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน’ 2-3 เม.ย. […]