นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับข้อเสนอปฏิรูประบบเลือกตั้ง

นาทีนี้ไม่มีใครปฏิเสธเรื่อง “การปฏิรูป” แต่ว่าจะปฏิรูปอะไร และด้วยวิธีไหน ‘ชลณัฏฐ์ โกยกุล’ สัมภาษณ์ ‘นิธิ เอียวศรีวงศ์’ผู้ซึ่งเฝ้ามองการเมืองไทยและพูดถึงการปฏิรูปมานาน ในรายการ […]