ฟังเสียงชนเผ่าม้ง และเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์ เหตุไฉนจึงร่วมปฏิรูป?

“เราเป็นคนหนึ่งที่เลือกเกิดในแผ่นดินไทยไม่ได้ แต่เราก็เป็นเจ้าของแผ่นดินไทย เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทำให้บ้านเมือง เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเราชาวม้ง รวมทั้งชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆถูกละทิ้งมานาน และการพัฒนาที่ผ่านมานั้นไม่ตรงตามความต้องการของเรา” พนา กำเนิด นายกสมาคมม้งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ […]

เครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์ถกแนวคิดร่วมปฏิรูปประเทศไทย

             องค์กรเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธ์   ร่วมกันถกร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง เรื่อง “แนวคิดและรูปธรรมของการจัดการตนเองและการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย” […]

รวมแนวคิด เนื้อหา เกี่ยวกับการปฏิรูปในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

ขณะนี้ ได้มีการนำเสนอถึง”การปฏิรูป”อย่างหลากหลาย โดยมีทั้งแนวคิดของกลุ่มองค์กร  กลุ่มการเมือง รัฐบาล และบุคคลในระดับชาติที่ออกมามีข้อเสนอกับสังคมหลายรูปแบบ   ทั้งในเชิง กระบวนการเพื่อให้เกิดการปฏิรูป  และเนื้อหา […]

2557 ปีแห่งการปฏิรูป ภาคประชาชน 17 จังหวัดเหนือ เคลื่อนแก้โครงสร้างอำนาจ

เครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนเพื่อจังหวัดปกครองตนอง (คปป.) ภาคเหนือร่วมกันเสนอแนวคิดปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคมอนาคต  ชี้ ปี 2557 เป็นปีแห่งการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง  ดันร่าง พ.ร.บ.จังหวัดปกครองตนเอง สู่รูปธรรมการกระจายอำนาจ […]

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | 6 ข้อเสนอต่อกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ การเมืองไทยมาถึงทางตันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557ส่วน กปปส.ก็ประกาศขัดขวางการเลือกตั้งและแม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศที่จะดำเนินการปฏิรูปประเทศหลังเลือกตั้งแล้วก็ตาม ดูเหมือนว่า คู่ขัดแย้งและประชาชนจำนวนมากก็ไม่ได้ให้ความเชื่อถือต่อกระบวนการปฏิรูปดังกล่าว […]

1 8 9 10 11