ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ:ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

จดหมายเปิดผนึก ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ เรียน […]

ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ:ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

จดหมายเปิดผนึก ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ เรียน […]

1 9 10 11