แล้วจะเหลือทรัพยากรอะไรให้ปฏิรูป : สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์

แล้วจะเหลือฐานทรัพยากรอะไรเพื่อการปฏิรูป เมื่อแจกสัมปทานเหมืองแร่ให้ต่างชาติไปจนหมด   สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ กลุ่มศึกษาสังคมนิยมธรรมชาติ 21 มกราคม 2558   […]

ถ่ายทอดสด : สมัชชาเพือนสือสาธารณะ ๒๕๕๗ “คนบ้านเดียวกัน สร้างสรรค์ สือสาธารณะในภาวะปฏิรูป”

กําหนดการ : สมัชชาเพือนสือสาธารณะ ๒๕๕๗ “คนบ้านเดียวกัน สร้างสรรค์ สือสาธารณะในภาวะปฏิรูป” วันที ๑๗ – ๑๘ มกราคม […]

เร็วๆ นี้ที่ Thai PBS : สารคดี กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น (6 ม.ค.58)

มาร่วมเรียนรู้บทเรียนจากปัญหาที่ชาวบ้านและชุมชนต่างๆได้พบเจอ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไข เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง ในสารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 – 23.30 […]

คืบหน้าตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ และนโยบายที่ดิน

‘พีมูฟ’ เข้าติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการ โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้รับเรื่องในที่ประชุม เมื่อวานนี้ (25 […]

คืบหน้าตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแผนแม่บทป่าไม้ และนโยบายที่ดิน

‘พีมูฟ’ เข้าติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการ โดยมีนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้รับเรื่องในที่ประชุม เมื่อวานนี้ (25 […]

1 3 4 5 6 7 11