นักข่าวพลเมือง : สูงวัยไม่ใช่ภาระ

ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 15 เปอร์เซ็นต์ นั้นหมายถึงว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แม้หลายหน่วยงานจะเริ่มเตรียมการรองรับกับสภาวการณ์นี้ แต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเองกลับมองว่าหลายคนยังมีศักยภาพที่จะทำคุณประโยชน์ได้ ออกอากาศวันที่ 18 เม.ย. 59 […]