แอมเนสตี้เผย 142 ประเทศไม่ประหารชีวิตแล้ว แต่ปี 60 จีนยังครองแชมป์

12 เม.ย. 2561 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตปี 2560 พบการประหารชีวิตส่วนใหญ่ในโลกเกิดขึ้นในประเทศจีน อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย […]

นักข่าวพลเมือง : โอกาสภาษามลายูสู่อาเซียน

ประชาคมอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน โดยประชากรครึ่งหนึ่งประมาณ 300 ล้านคน ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร เช่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่ ปัตตานี ยะลา […]

‘พลวัตแรงงานข้ามชาติ’ หลังเปิดประชาคมอาเซียน มุมมองที่เปลี่ยนไป

รายงานโดย: รัฐโรจน์ จิตรพนา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   24 ก.พ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

นักข่าวพลเมือง : ถนนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เดินทางไปพูดคุยกับผู้คนใน อ.แม่สอด จ.ตาก ถึงการเตรียมความพร้อมในพื้นที่การค้าชายแดนที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน ติดตาม: นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง […]

จากโรฮิงญาถึงคนไร้สัญชาติในอาเซียน

‘One Vision, One Identity, One Community’ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ในการอยู่ร่วมกัน ได้ถูกท้าทายทันทีก่อนเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2015 จากปรากฎการณ์ ‘โรฮิงญา’

คปก.หวังสร้าง 1 มาตรฐาน ‘แรงงานอาเซียน’ หนุนไทยรับร่างข้อตกลงฯ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน

14 พ.ค. 2558 – คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านประชาคมอาเซียน จัดงานเสวนาเรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับหนึ่งมาตรฐานแรงงาน […]

วันนี้! จับตา ‘ประชุมเตรียม AEC’ เปิดเสรีปลูกป่า ด้านสภาเกษตรกรฯ ออกโรงค้าน

ชวนติดตามประชุมเตรียมพร้อม AEC วันนี้  เปิดเสรีการลงทุนปลูกป่า และเปิดเสรีลงทุนแก่นักลงทุนนอกอาเซียน สภาเกษตรกรแห่งชาติค้านหวั่นทำลายเกษตรรายย่อย ด้านมูลนิธิชีววิถีชี้สร้างความขัดแย้ง-เหลื่อมล้ำเรื่องการใช้ที่ดินในสังคมให้มากยิ่งขึ้น เหตุยังมีประชาชนนับล้านครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตป่าและอีกนับล้านคนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง 19 มี.ค. […]

1 2