ทำไมพลเมืองจึงสื่อสาร

พื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ที่มีอยู่อย่างจำกัด บางครั้งก็ไม่สามารถเล่าเรื่องราวบางพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง แต่เรื่องราวเหล่านั้นกลับถูกนำเสนอผ่านโลกสังคมออนไลน์ สู่สาธารณะอย่างรวดเร็ว ล้วนมาจากประชาชนที่มีอาชีพต่างๆทั่วประเทศ  คุณสรวรรธน์ ศรีสมวงศ์ หรือ ลุงดำ มีอาชีพขับรถแท็กซี่ […]

1 2 3 4