อ.เดชรัตน์ สุขกำเนิด พูดถึงนักศึกษาในวัยแสวงหาความรู้

สังคมในปัจจุบันที่มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันนั้นหากมีการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด ความเห็น ตามความเชื่อและแนวทางของตน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุย หาทางออกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยเปิดใจพูดคุยหาทางออกร่วมกัน  เพื่อคลายความตึงเครียดทางการเมืองลง บนฐานคิดที่จะเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน  […]

ดาวดินเชื่อ “อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย”

กลุ่มนักศึกษาเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน) ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนคัดค้านรัฐประหาร เชื่อ “อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน”   จับมือเพื่อนนักศึกษาขอนแก่นแสดงออกค้านรัฐประหารโดยสันติวิธีและสร้างสรรค์ ดาวดิน คือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐและเอกชน  กิจกรรมส่วนใหญ่ของพวกเขาคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคม […]

YPD แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร

หลังจาก “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD.) […]

YPD แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร

หลังจาก “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD.) […]

กลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรม “ร่วมกันตามหานกพิราบขาว”

วันที่ 23 พ.ค. 2557  กลุ่มนักศึกษานำโดยกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยและสภาหน้าโดม พร้อมประชาชนผู้ที่สนใจสถานการณ์ทางการเมือง ได้จัดกิจกรรม “ร่วมตามหานกพิราบขาว” โดยเดินขบวนจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กิจกรรมในครั้งนี้ […]

‘จิตรา คชเดช’ กับ ประชาธิปไตยของแรงงาน

ผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาช้านาน หากแต่ภายใต้ระบบทุนนิยมซึ่งเน้นกำไรสูงสุดในทุกวันนี้ คุณภาพชีวิตของแรงงานดูเหมือนจะสวนทางกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโต  เป็นความไม่เป็นธรรม ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า  แต่ไม่ว่าเราจะสังเกตเห็นหรือไม่ก็ตาม การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมนั้นอยู่คู่กับประวัติศาสตร์แรงงานไทยมาตลอดเช่นกัน ก(ล)างเมืองสนทนา วันที่ 27 […]

1 9 10 11 12