ชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า                 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชมรมเปตองแม่สอดจัดการประชุมในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาเปตอง แม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ประธานชมรมเปตองแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันชมรมเปตองแม่สอด […]

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี                 ที่วัดป่าใหม่หรือวัดสุนทรีกาวาส เยื้องสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 2558 กองๆละ 500 […]

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี                 ที่วัดป่าใหม่หรือวัดสุนทรีกาวาส เยื้องสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 2558 กองๆละ 500 […]

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน                 ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชนสรนันท์  […]

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกรรณ  กันฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม […]

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 ที่ห้องโกเมนชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้การต้อนรับ พลเอกสิงห์ศึก […]

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 ที่ห้องโกเมนชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้การต้อนรับ พลเอกสิงห์ศึก […]