อำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2559

อำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2559                 ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการจัดประชุมการเตรียมจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์จังหวัดตาก […]