ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน                 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดโดยนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานร่วมกับกลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 12 […]

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม                                       กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]

ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม            ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมทำการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนไชย เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนางสุจินต์ ฤทธิดำรงการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและนางสังวาล เรือนใจดี ประธานชุมชนดอนไชย […]

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม                                       กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558                         ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายน […]

ผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมิถุนายน

ผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมิถุนายน                              ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ระจำเดือนมิถุนายน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์ คงกล่อมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ […]