ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่                 นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ์ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนชุมพลพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนประชารักษ์ ในการขุดลอกคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน หลังได้รับมอบหมายสั่งการจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ […]