นักกิจกรรมประกาศทวงคืน! หลังพบ “หมุดคณะราษฎร” ถูกเปลี่ยน ยังไร้ร่องรอยใครทำ?

หมุดคณะราษฎร รำลึกเหตุการณ์การอภิวัฒน์สยาม 2475 ถูกรื้อถอนและเปลี่ยนเป็นหมุดใหม่ วงด้านในระบุว่า “ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์ หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน” ส่วนวงด้านนอกมาจากคาถาภาษิตภาษาบาลีที่ปรากฏอยู่บนเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชวงศ์จักรี

นักข่าวพลเมือง : โบราณสถานเชียงแสน วิถีคนคู่มรดกเมือง

พูดถึงเมืองเชียงแสนทุกวันนี้ เราอาจจะเห็นภาพของการเกิดขึ้นของโครงการต่างๆที่เน้นสงเสริมทางด้านเศรษฐกิจ จากเมืองประวัติศาสตร์กลายมาเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน แต่ว่าวิถีชีวิตของชาวเชียงแสนยังคงผูกพันกับประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมา สะท้อนผ่านประตูป่าสักโบราณสถานที่มีคุณค่าทางจิตใจกับคนในพื้นที่ ติดตามได้กับนักข่าวพลเมือง สำนักศิลปากรที่ 8 ออกอากาศ: 18 ก.ค. 2559 […]

ชุมชนป้อมมหากาฬ: ความชอบธรรมของชุมชน และทางเลือกการแก้ปัญหาที่ดินชุมชนป้อมฯ

แถลงการณ์ชุมชนป้อมมหากาฬ : ความชอบธรรมของชุมชนและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนป้อมมหากาฬ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 สืบเนื่องจากเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างชุมชนป้อมมหากาฬและกรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน […]

นักข่าวพลเมือง : ท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง

อีกหนึ่งจุดเด่นของกระบี่ที่ถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดปี 2557-2560 นอกเหนือจากการเป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ คือ การเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว ทำให้ตอนนี้หลายชุมชนที่นั่น พยายามปรับตัวและจัดระบบการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน  […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนกุฎีจีน

นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแล้ว ชุมชน“กุฎีจีน” หรือ “กะดีจีน” บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ฝั่งตรงข้ามกับปากคลองตลาด ยังมีวิถีชุมชนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งเห็นได้ชัดจากศาลเจ้าเกียนอันเกง และโบสถ์ซางตาครู้ส […]

สานเสวนา ‘ตรัง-ปาตานี’ ประชาธิปไตยและระบบการศึกษาไทย #ความรักก็เช่นกัน

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ นักกิจกรรม ‘ตรัง-ปาตานี’ จัดเวทีสานเสวนาประชาธิปไตยใช้ได้กับความรัก หากวางกรอบกติกาและร่วมแบ่งปันกัน  ชี้ระบบการศึกษาไทยถูกครอบงำโดยชนชั้นสูง ย้ำอุดมการณ์ชาตินิยมสะกดประวัติศาสตร์ปาตานี มหาลัยคือคอกขังนักศึกษา ‘โซตัส-ว้าก-เชียร์’ […]

1 2