จากบางระจันถึงบ้านนามูล-ดูนสาด ประเทศไทยไม่มีทางปฏิรูปอะไรได้ ?

เรื่อง: ปกรณ์ อารีกุล ภาพ: Roengrit Kongmuang ในขณะที่ผู้คนในขอบขัณฑสีมาสยามประเทศ กำลังถูกปลุกระดมเลือดรักชาติให้พลุ่งพล่าน ด้วยวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน ที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครให้ชมกันทางจอแก้วอีกคำรบ […]

นครวัด l นครของประชาชน

นครวัด “นครของประชาชน” “อารยะธรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจล่มสลายจากการรุกรานภายนอกแต่เกิดจากการล่มสลายภายใน” อารยะธรรมขอมเป็นอารยะธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอารยะธรรมหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปรียบเทียบได้กับอารยะธรรมกรีซ อารยะธรรมอียิปต์  ซึ่งมีอิทธิพลต่ออาณาจักรอื่นๆ บริเวณแถบอุษาคเนย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดทางการเมือง การปกครอง ความเชื่อ […]

นครวัด l นครของประชาชน

นครวัด “นครของประชาชน” “อารยะธรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจล่มสลายจากการรุกรานภายนอกแต่เกิดจากการล่มสลายภายใน” อารยะธรรมขอมเป็นอารยะธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอารยะธรรมหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปรียบเทียบได้กับอารยะธรรมกรีซ อารยะธรรมอียิปต์  ซึ่งมีอิทธิพลต่ออาณาจักรอื่นๆ บริเวณแถบอุษาคเนย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดทางการเมือง การปกครอง ความเชื่อ […]

จิตร ภูมิศักดิ์ l ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

“… มนุษย์ในสมัยโบราณเชื่อว่า การที่เขาฆ่าวัวในรูปย่อมมีผลสะท้อนถึงวัวจริงๆ  คือเท่ากับฆ่าวัวจริงๆ ด้วย ทั้งนี้เพราะเขาเชื่อว่าวัวในภาพกับวัวจริงๆ เกี่ยวข้องกันหรืออีกนัยหนึ่งเป็นตัวเดียวกัน  การเชื่อถือเช่นนี้เป็นการเชื่อถืออันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดแบบลี้ลับอาถรรพ์  ซึ่งเกิดขึ้นก่อนสมัยที่จะมีศาสนา…”      […]

ประวัติศาสตร์กับการคืนความสุข

  ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ โดยตัวเนื้อหาอาจจะมีทั้งส่วนที่ ‘ขาด’และ ‘เกิน’ ตามแต่ผู้สร้างจะเติมแต่งจินตนาการอันอาจทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ บ่อยครั้งที่ภาพยนตร์ถูกนำไปใช้มากกว่าการให้เพียงความบันเทิง แต่ยังแสดงให้เห็นถึงอานุภาพที่ผู้ปกครองหรือผู้สร้างใช้สื่อสารหวังถ่ายทอดเจตนาและทัศนคติผ่านภาพยนตร์   หนึ่งในแผนคืนความสุขของ […]

1 2