เครือข่ายผู้ป่วยฯ บุก ก.พาณิชย์ ขวางแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร สอดไส้เนื้อหา TPP

เครือข่ายผู้ป่วยฯ บุกกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขวางแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ลักไก่สอดไส้เนื้อหา TPP เอื้อต่างชาติ แหกตา ครม.- สนช. […]

5 ประเด็น ข้อสังเกตุจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จับตา ครม.พิจารณากฎหมาย

จับตาวาระ ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …  เพิ่มความโปร่งใส แต่ไม่เปิดรับฟัง แม้กับ สธ. แถมยกเว้นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ […]

‘คสช.’ ออกคำสั่ง 4/2558 ใช่ ม.44 เพิ่มอำนาจทหาร คุมปัญหารุกที่ป่า-ที่สาธารณะ-กีดขวางจราจร

18 เม.ย.2558 เมื่อเวลาประมาณ 18.50 น. มีการประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่4/2558เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 […]

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: จริงหรือที่การประมูลคลื่นจะทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน?

บทความจากประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่จะอธิบายว่า การประมูลคลื่นไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้น ไม่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และยังเป็นวิธีที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมที่สุด  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 1.บทบัญญัติว่าด้วยการประมูลคลื่นในร่างกฎหมาย […]