Paretas Art Club หลอมเมืองให้ละลายด้วยศิลปะ

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ประกาศตัวเองว่า มีศิลปิน มีศิลปะ มีนักเขียนมากมายมาแต่ไหนแต่ไร เสน่ห์ของดินแดนในภาคใต้แห่งนี้ ยังอยู่ที่ทำเลซึ่งมีเทือกเขาหลวงสูงงามสง่า ป่าดิบร้อนชื้น ตั้งอยู่ไม่ห่างจากทะเลงามของท่าศาลา