แรงงานไทย

  แรงงานไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสิงค์โปร ฟิลิปปินส์  และมาเลย์เซีย สถานะ ของตลาดแรงงานไทยในภาพรวม อยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยแรงงานไทยมีจุดเด่นด้านการทำงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและความคิดสร้าง สรรค์ แต่เสียเปรียบอินโดนีเซียและกลุ่มประเทศ […]

ประวัติศาสตร์การยึดอำนาจ

ประวัติ ศาสตร์ทางการเมืองไทยในด้านปฏิวัติ  รัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองและ กบฏ จะต้องมีการเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นอีกหนึ่งมาแน่นอนที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นการจบด้วยวิธีใดก็ตาม เพราะการชุมนุมครั้งนี้นั้นก่อสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ไว้มากมายทุกด้าน […]

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ กับ เจ็ดแสนล้านที่เสียไป

หก เดือนเศษที่ผ่านมานั้นประเทศชาติได้รับความเสียหายไปแล้วไม่น้อยการเจ็ดแสน ล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมแบบยืดเยื้อและโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอของการเรียก ร้องของ กลุ่ม กปปส. ผมมิได้คัดค้านการชุมนุมแต่การชุมนุมเรียกร้องสิ่งใด คัดค้านสิ่งใดนั้นจำเป็นที่จะต้องให้เป็นไปตามครรลองของประชาธิปไตยและมี ความเป็นไปได้ด้วย […]

ไทยรั้งท้ายอันดับการศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน

จาก การวิเคราะห์ในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นแนวที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขันของไทย เนื่องจากจะทำให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นทำให้สามารถลดต้นทุนการ ผลิตลง ได้คุณภาพสินค้าดีขึ้น หรือสามารถผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่เข้ากับยุคสมัย เช่น […]

ปล้นความคิดและปล้นนโยบาย

Mega project ของรัฐบาลนี้กำลังถูกรวบรวมด้วยวิธีพิเศษ ไว้ให้เป็นของรัฐบาลที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มอำนาจเก่าที่พยายามจะจัด ตั้งรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญขึ้นมาให้ทันเดือน มิถุนายน นี้ โครงการรถไฟ ความเร็วสูง รถไฟรางคู่ […]

ทุนใหญ่ลุกธุรกิจร้านสะดวกซื้อไปถึงหมู่บ้านแล้ว

ปัจจุบันนี้ พ่อค้ารายใหญ่หรือนายทุนรายใหญ่กำลังลุกหนักเข้าไปในระดับท้องถิ่น จนคนไทยทั้งหลายเกือบไม่ต้องทำอะไรรับประทานแล้วในวัน ๆ หนึ่ง นั่นก็คือธุรกิจของนายทุนเงินหนารายใหญ่ ที่จัดการตั้งร้านสะดวกซื้อหรือที่เราเรียกกันว่า Convenient Store ในนามของ […]

รัฐประหาร กับ นายกคนกลาง

ประเทศไทยที่ ผ่านมานั้นมีการกระทำการ ปฏิวัติ กบฏ และ รัฐประหาร รวมกันหลายครั้ง มีการแยกเอาไว้ดังนี้ คือ การปฏิวัติ […]

1 2