นักข่าวพลเมือง : พื้นที่เลี้ยงปลาสลิด

หากพูดถึงปลาสลิดแล้ว หลายคนคงนึกถึงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่อาหารที่สำคัญในการเลี้ยงและแปรรูปปลาส่งขายจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ แต่ปัจจุบันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง การส่งต่อ และครอบครองที่ดินจากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองก็ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรและบ่อเลี้ยงปลาสลิดลดจำนวนลง  l 25 […]