นักข่าวพลเมือง : โรงสีข้าวโนนสมบูรณ์

นอกจากมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวแล้ว ชาวชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ ยังมีการจัดตั้งโรงสีข้าว และร้านค้าชุมชน โดยบริหารจัดการกันเอง คล้ายๆ ระบบสหกรณ์ซึ่งทำให้สมาชิกภายในนิคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ออกอากาศ: วันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : งานวิจัยไทบ้าน

“ข้าวเหนียวเขาวง” เป็นอีกพันธุ์ข้าวที่ถูกเรียกตามพื้นที่เพาะปลูก นั่นคืออำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขึ้นชื่อทั้งรสชาติและความหอมนุ่ม จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication หรือ GI […]

บันทึกเดินทาง: ชีวิตติดลบของชาวนาอ่างทอง

มีคนชอบพูดว่า… ชาวนาปลูกข้าวเยอะ แต่เราไม่ได้เอาไว้กิน ไม่มีกิน เพราะชาวนามีหนี้ วลีจากความรู้สึก และประสบการณ์ทำนาของ ป้าวินัย  หิรัญอ่อน ชาวนาอ่างทอง […]