นักข่าวพลเมือง : ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่

การรวมกลุ่มกันของเด็กๆ และผู้ปกครองที่รักในศิลปะวัฒนธรรมจึงเกิดชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ขึ้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างสีสันให้กับถนนคนเดินท่าแพ หากใครมา จ.เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องนึกถึง และถนนคนเดินแห่งนี้ยังเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ได้แสดงความสามารถ  ติดตามกับ คุณปองกาญจน์ […]

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนในแคมป์

พื้นที่แคมป์คนงานชาวเมียนมาที่อยู่บริเวณมหาลัยพะเยา มีบ้านเรือนตั้งอยู่ประมาณ 300 ครอบครัว ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 500 คน แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ ที่นี่มีโรงเรียนเปิดสอนเพื่อรองรับเด็กๆ […]