ดาราอาง: จำเลยแห่งนโยบายปกป้องและอนุรักษ์ป่า

ภาพและเรื่องราว โดยศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ป่าไม้และกำลังทหารส่วนหนึ่งได้เข้ายึดพื้นที่ทำกินของชาวดาราอางบ้านแม่จอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ […]