‘พีมูฟ-ภาครัฐ’ ประชุมร่วมไม่คืบ ปัญหาที่ดินทำกิน-ปมแผนแม่บทป่าไม้

ไทบ้านผู้ไร้สิทธิสกลนคร ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ดินทำกินต่อสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ด้านที่กระทรวงทรัพย์ฯ การประชุมร่วมระหว่างพีมูฟ กับ หน่วยงานรัฐ เพื่อหาแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน ไม่คืบหน้า ประธานฯ สั่งปิดประชุมโดยเร่งด่วน […]

ภาคประชาสังคมไว้อาลัย ‘จรัส ใหม่ยศ’ นักต่อสู้เรื่องที่ดิน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

สิ้น ‘จรัส ใหม่ยศ’ ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ประสบอุบัติเหตุรถชนหลังร่วมรำลึก 20 ปีการต่อสู้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ เผยความหวังในชีวิตจรัส มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาคนจนให้มีสิทธิ์ในที่ดินทำกิน จึงผลักดันรูปธรรมด้วยกฏหมาย […]