นักข่าวพลเมือง : วิถีตาลโตนด

ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้พบมากในจังหวัดชุมพรจนถึงพัทลุงสงขลาและปัตตานีโดยมากพืชชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนาอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาก็ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับตาลโตนดวันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกตาลโตนด รวมถึงการปรับตัวของเกษตรกรติดตามจากรายงาน ออกอากาศ 20 มิ.ย. 59 เวลา  12.00 […]

นักข่าวพลเมือง : กำลังใจจากเพื่อนผู้หญิง

หลังจากลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women ร่วมกับกลุ่มผู้หญิงจากชุมชนพ่อมิ่งและชุมชนยุโป จ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเพื่อนหญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนกัน ที่ชุมชนกูจิงลือปะ ที่อ.ระแงะ จ.นราธิวาส […]

นักข่าวพลเมือง : ล่องเรือลอดอุโมงค์โกงกาง

ชุมชนบ้านดาโต๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีมีทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชาวประมงใช้เวลาว่างหลังกลับจากฝั่งแล้วก็เปลี่ยนเรือประมงเป็นเรือบริการนำเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ไปติดตามนักข่าวพลเมือง CitizenREPORTERS จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   l 1 มิ.ย. 59 […]

นักข่าวพลเมือง : ขยะกะมิยอ

นักข่าวพลเมือง citizen reporter วันนี้ ชาวบ้านและเยาวชน ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน ก่อนจะนำไปขายที่จุดรับซื้อใกล้ๆ […]

นักข่าวพลเมือง : พลิกฟื้นหาดแฆแฆ

ในช่วงระยะหลังมานี้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น รวมถึงความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟูหาดแฆแฆ ที่ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี วันนี้ ทีมเฌอบูโด จึงสื่อสารการกลับมาของหาดแฆแฆที่เปลี่ยนจากพื้นที่ปิดจากเหตุไม่สงบกลายเป็นพื้นที่สาธารณะ l […]

กอ.รมน.ภาค 4 พบนักสิทธิฯ ชายแดนใต้ หาความร่วมมือตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ‘รายงานสถานการณ์การทรมานฯ’

15 พ.ค. 2559 ที่ จ.ปัตตานี ได้มีการพูดคุยระหว่างตัวแทนคณะจัดทำรายงานรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557-2558 และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน […]

นักข่าวพลเมือง : ส้มแขกแจกรายได้

บ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   กลุ่มแม่บ้านในชุมชนรวมตัวกัน คิดค้น นำผลส้มแขก  ซึ่งเป็นพืชที่พบบ่อยในท้องถิ่น  ถูกเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ส้มแขกเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ […]

1 2 3 4 9