นักข่าวพลเมือง : พื้นที่กลางตลาด

หลายเดือนที่ผ่านมาคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงนักกิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เดินทางไปเปิดเวทีรับฟังเสียงของผู้หญิงและภาคประชาสังคมในหลายชุมชนกว่า 500 คน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชายแดนใต้ งานพื้นที่ “กลาง”ตลาด ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ใน […]

นักข่าวพลเมือง : วาระผู้หญิงชายแดนใต้

ก่อนหน้านี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ได้รับฟังของผู้หญิงจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะปลอดภัย  ครั้งนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้หญิง ที่ อ. สายบุรี จ.ปัตตานี และ […]

นักข่าวพลเมือง : ปอเนอะญีฮาดกับพลังของคนชายแดนใต้

เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าด่าน จ.ปัตตานี แทนโรงเรียนปอเนาะญีฮาดวิทยาที่ถูกปิดไปนานกว่าสิบปี จนถึงวันนี้มียอดรวมในการรับบริจาคประมาณสามล้านเก้าแสนกว่าบาทแล้ว โดยเงินที่ได้จะนำไปซื้อที่ดินบริเวณข้างมัสยิดกว่าสิบไร่เพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสร้างบ้านอย่างสมถะให้กับครอบครัวแวมะนอ รวมถึงปรับปรุงมัสยิดบ้านท่าด่านอีกด้วย วันนี้นักข่าวพลเมืองทีม กูยิ โปรดักชั่น มีรายงานถึงเบื้องหลังความร่วมมือในครั้งนั้น […]

นักข่าวพลเมือง : เดินรณรงค์โรงไฟฟ้าถ่านหินปัตตานีสู่เทพา

นักข่าวพลเมือง ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน ติดตามความร่วมมือของประชาชนหลากหลายกลุ่มที่ร่วมเดินเท้าระยะทางกว่า 40 กิโลเมตรจาก จ.ปัตตานี ไปยังบ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา […]

‘มุสลิมเป็นพี่น้องกัน’ ประชาชนนับหมื่นร่วมงานเลี้ยงน้ำชาข้าวยำช่วย ‘ปอเนาะญีฮาด’

วันนี้ (19 มี.ค. 2559) งานเลี้ยงน้ำชาข้าวยำการกุศลสมทบทุนช่วยเหลือปอเนาะญีฮาด ณ สนามฟุตบอลกลางประจำหมู่บ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี […]

นักข่าวพลเมือง : ระดมทุนร่วมสร้างปอเนาะญีฮาด

กว่า 11 ปี ที่โรงเรียนสอนศาสนาในชุมชนปอเนาะญีฮาด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ถูกทิ้งร้างวันนี้คนในชุมชนจึงมีความต้องการฟื้นคืนปอเนาะญีฮาดกลับมาอีกครั้ง โดยจัดงาน “เลี้ยงข้าวยำน้ำชา” เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน […]

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนกะมิยอเข้มแข็ง

ติดตามภารกิจเยาวชน ตำบลกะมิอ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หนึ่งในนั้น คือกับวิธีการจัดการขยะในครัวเรือน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองปูยุด จังหวัดปัตตานี […]

1 2 3 4 5 9