พูดคุยเรื่องสันติภาพชายแดนใต้ – ความท้าทายของคู่ขัดแย้งจากภาคประชาชน

  คุยกับ รอมฎอน ปันจอร์ จากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หลังงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3จัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ.59 […]

ดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม : ความท้าทายก้าวต่อไปการอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ถ้อยแถลงของ ดาโต๊ะ ซัมซามิน บิน ฮาซิม อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพ ต่อวาระครบรอบ 3 ปี […]

อาวัง ญาบัติ MARA PATANI : ความท้าทายและก้าวต่อไปการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ถ้อยแถลงของอาวัง ญาบัติ ประธานมารา ปาตานี (MARA PATANI) ต่อวาระครบรอบ 3 ปี หลังการลงนามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ […]

Peace Moving Forward: ฟังการเดินหน้าจากทุกฝ่ายบนโต๊ะพูดคุย ฟังวาระสันติภาพจากคนใน

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ร่วมกับ 15 องค์กรเตรียมจัดงาน “วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016” ในวันครบรอบ […]

Peace Moving Forward: ฟังการเดินหน้าจากทุกฝ่ายบนโต๊ะพูดคุย ฟังวาระสันติภาพจากคนใน

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ร่วมกับ 15 องค์กรเตรียมจัดงาน “วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016” ในวันครบรอบ […]

1 2 3 4