นักข่าวพลเมือง: ความรู้นำกระบวนการสันติภาพปาตานี

ช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีตั้งแต่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ส­­ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายกลุ่มมีการรวบร­ว­มข้อมูลต่างๆ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือจำนวนหลาย­­เล่ม ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ปาเต๊ะทีวี ออกอากาศวันที่ 10 มี.ค.2558 […]

เสียงสะท้อนกระบวนการสันติภาพ/ปาตานี

วาระครบรอบ 2 ปีจากการลงนามพูดคุยเพื่อสันติภาพเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จากหมุดหมายสำคัญในวันนั้นส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นสร้างพื้นที่พูดคุยสันติภาพขึ้น เเละเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ […]

บนเส้นทางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่

คนทำงานชายแดนใต้ร่วมมองทิศทางการพูดคุยสันติภาพปาตานี พล.ต.นักรบ ชี้การพูดคุยจะเดินหน้า นักวิชาการ-นักสิทธิ ขอส่งต่อหลายข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาล ส่วนภาคประชาสังคม ขอพื้นที่การมีส่วนร่วม พร้อมท้าทายพลังทางสังคม “แล้วคุณจะทำอะไร?” เมื่อเวลา […]

1 2 3 4