9 ส.อบต.เขาหลวงโซนล่างเปิดหน้าร้อง ‘ปิดเหมืองทองถาวร’

ปมขัดแย้งเหมืองทอง ทำ ‘สภาอบต.เขาหลวง’ เสียงแตก แยกกันยื่นหนังสือร้อง ‘ปิด-เปิด’ เหมืองทอง หลัง ‘สมาชิกสภาอบต.เขาหลวงโซนบน’ รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกฯ […]

เหมืองแร่ เมืองเลย V2: ข้อสังเกตต่อสถานการณ์ มติ ครม.ลักลั่น ‘ปิด/ไม่ปิด’ เหมืองทอง

บทวิเคราะห์จากทีม เหมืองแร่ เมืองเลย V2 เมื่อมติ ครม. ปิดเหมืองทองวันที่ 10 พ.ค. 2559 ถูกยกเลิกด้วยมติ […]