น้ำ คือทรัพยากรที่เป็นสมบัติผลัดกันชม…?

10 ก.ค. 2558 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี […]

วิกฤตป่าสาละวิน กับขบวนการผลาญผืนป่า

วิกฤตป่าสาละวิน กับขบวนการผลาญผืนป่า      ผื่นป่าสาละวินถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  แต่สถานการณ์ขณะนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะได้มีขบวนการลักลอบตัดไม้สัก ในพื้นที่ประเทศไทยอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ระหว่างบ้านแม่สามแลบ ล่องไปบ้านบ้านสบเมย […]