นักข่าวพลเมือง : คนพะลึน “ปลูกป่าชายเลน” รักษาพื้นที่นิเวศแห่งชีวิต

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศแห่งชีวิตที่รวมสารพัดพืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด และที่พะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา คนที่นั่นทั้งชาวบ้าน กลุ่มพระ และเยาวชน […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าชายเลนเทพา

คลองตูหยงไหลผ่านหลายชุมชนในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่ตำบลปากบาง วันนี้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจะพาเราไปดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนบริเวณนั้นที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ และสัตว์สัตว์น้ำน้อยใหญ่หลายชนิด ที่นี่มีอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งชาวบ้านสามารถจับปลาได้ด้วยมือเปล่า ติดตามได้ใน ที่นี่ […]

นักข่าวพลเมือง : การกัดเซาะทะเลชายฝั่งแหลมผักเบี้ย

ความห่วงกังวลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลอ่าวไทย บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ส่งผลให้ปลายแหลมที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายเม็ดแรก” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะไปเพิ่มทรายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ่าวไทยตอนบน รวมถึงป่าชายเลนในพื้นที่มีระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนบางระพาความมั่นคงทางทรัพยากร

ชาวบ้านที่ชุมชนบางระพา จังหวัดปัตตานี อยู่อาศัย พึ่งพิงกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลและป่าชายเลนของพวกเขามานาน  การมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ อ.เทพา  จ.สงขลา ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนบางระพา ของ จ.ปัตตานี […]

นักข่าวพลเมือง : ชายฝั่ง อ่าว ก.ไก่

บริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก เป็นระบบนิเวศน์หาดเลน อีกพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากธรรมชาติรุนแรงในเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง เพราะป่าชายเลนที่เคยเป็นเหมือนเขื่อนกั้นคลื่นลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความพยายามในการปลูกทดแทนแต่ก็ยังโตไม่ทันใช้ ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ในรายการ ที่นี่ […]

นักข่าวพลเมือง : ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเมืองเย

มนตรี จันทวงศ์ นักข่าวพลเมืองจากมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ที่ติดตามโครงการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่ชุมชนนิเกรอะ ในเขตพะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด […]

เลื่อนไม่มีกำหนด! เสวนาผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินรัฐมอญ เหตุฝ่ายบ้านเมืองไม่ให้จัด

5 ก.ย. 2558 เพจเฟซบุ๊ก TERRA โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง แจ้งข้อมูลการเลื่อนจัดงาน “ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพะลึน รัฐมอญ […]

1 2