‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน’ ยุคปฏิรูป อีกครั้งกับคำถาม ‘สิทธิชุมชน VS พื้นที่อนุรักษ์’

ผ่านช่วงเวลาอันยาวนานกว่า 25 ปี สำหรับการผลักดัน “กฎหมายป่าชุมชน ฉบับประชาชน” ที่รับรองสิทธิของชุมชนในการดูแลรักษาป่า ท่ามกลางความเห็นต่างของคน  2 กลุ่มใหญ่ […]

1 2 3