นักข่าวพลเมือง : ประปาภูเขา

ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน โหล๊ะสบ้า ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง หันมาพึ่งพิงแหล่งน้ำจากธรรมชาติเพื่อดื่มเพื่อใช้และใช้น้ำจากภูเขา    เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่เข้าไม่ถึง พวกเขามีวิธีการพึ่งพาป่าต้นน้ำและดูแลรักษาอย่างไร ติดตามรายงานจาก นักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : เขา ป่า นา เล

เช้านี้นักข่าวพลเมืองทีม นครมีเดีย จะพาเราไปทำความเข้าใจ สถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ครอบคลุมพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เริ่มลดลงพวกเขาพยายามปรับตัวอย่างไร   ออกอากาศวันที่ 32 […]

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: Mining Zone ในร่างกฎหมายแร่มีสภาพบังคับ ไม่ใช่ดุลพินิจ

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 23 ตุลาคม 2558 ท่ามกลางกระแสคัดค้านต่อต้านการเปิดให้สัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำรอบใหม่ ‘ร่างนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ’ ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา มีคำถามเชื่อมโยงมาถึง ‘ร่างกฎหมายแร่ฉบับใหม่’ […]

บทเรียนจากธรรมชาติ บทสรุปสุดท้าย มนุษย์ คือ ผู้ทำลาย

บทเรียนจากธรรมชาติ  บทสรุปสุดท้าย มนุษย์ คือ ผู้ทำลาย การสำรวจข้อมูลของทีมข่าว  เลยฮอตนิวส์  จากสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม […]